Výběr produktu

Nákupní košík
Produkty:
Nestandardní objednávka

Vítejte v sekci, kde si můžete prohlížet a případně i objednat nabízené produkty. Nejčastěji se jedná o datové sady patřící do pracovní náplně odborných útvarů NPÚ, příp. dalších spolupracujících subjektů.

Tato sekce slouží zároveň pro výdej údajů o území, poskytovaných Národním památkovým ústavem dle zákona 183/2006 Sb. pro účely pořizování územně analytických podkladů (ÚAP). Podrobnější informace najdete zde.

Pokud nepožadujete pasport, je možno data získat obratem po zadání objednávky, avšak bez kontroly a tím záruky věcné správnosti a úplnosti. Pro vydání pasportu (a tedy garantovaných dat) je nutno respektovat tříměsíční zákonnou lhůtu od zadání potvrzení / objednávky, resp. od data podání v případě zaslání žádosti prostřednictvím Elektronické spisové služby.

Vyhledávání v produktech >>
Vyhledání produktu:
vyčistit

přejít ke košíku
přejít ke košíku
Integrovaný operační program - Evropský fond pro regionální rozvoj


Úvodní strana Geoportálu NPÚ Prohlášení o přístupnosti Správce GIS Vytvořil VARS BRNO a.s. © Národní památkový ústav