Objednávka

Systém Geoportálu přináší přihlášeným uživatelům možnost získání vybraných dat NPÚ. Slouží k tomu objednávkový systém umístěný pod položkou menu „Výdej dat“.

Princip fungování objednávek

Objednávky dat fungují podobně jako klasický e-shop, ve kterém uživatel z nabízených produktů vybere ty, o které má zájem, následně je zaplatí a poté obdrží data. Jednotlivý postup při vyřízení objednávky je následující:

 • Pro přístup k objednávkám je potřeba, aby byl uživatel v systému registrován a přihlášen.
 • Přístupové údaje do výdejního modulu je možné získat na základě žádosti zaslané na gis@npu.cz. Žádost musí obsahovat základní kontaktní údaje (jméno, e-mail, telefon) a pracovní zařazení pověřeného zaměstnance, účel použití a rámcový územní rozsah požadovaných dat.
 • Uživatel vytvoří objednávku (podrobněji viz níže).
 • Správce objednávkového systému prověří licenční ujednání objednaných produktů a vyhodnotí, zda bude objednávka schválena.
 • Vyřízení objednávky se děje nahráním dat do geoportálu, uživateli je zaslán e-mail s informací o tom, že data jsou připravena k vyzvednutí.
 • Uživatel v systému (v sekci Můj účet - Objednávky) vyzvedne data.

Vytvoření objednávky

V sekci „Výdej dat“ je pod položkou „Objednávka dat“ seznam produktů k objednání. Jsou zde dvě varianty objednání dat:

 • výběr produktu ze seznamu nabízených,
 • poptávka na produkt, který v nabídce není, tzv. nestandardní objednávka.

Objednání produktu z nabídky

V nabídce produktů lze vyhledávat kombinací dvou parametrů

 • zadáním textu – vyhledává se v názvech produktů i v popisech,
 • vybráním oblasti – oblast nastavená v přehledové mapce je zvolena jako omezující pravidlo pro vyhledávaná data.
Vytvoření objednávky

V seznamu nabízených produktů je vždy uveden název produktu, krátký popis a odkaz na podrobnosti produktu. Zde jsou uvedeny informace o licenčním ujednání, ceně, typu produktu, jeho zařazení do kategorií produktu a další doplňující informace. Vybrané produkty vložte do košíku a pokračujte ve výběru produktů nebo přejděte na další krok objednávky tlačítkem „Pokračovat“ – rekapitulace obsahu nákupního košíku. Zde je možnost některé produkty z košíku odebrat. Dalším krokem je vyplnění údajů o objednavateli. Zde jsou převzaty informace o přihlášeném uživateli – dodací adresa. V případě potřeby je toto možné změnit. Následuje rekapitulace ceny a výběr typu platby. Po potvrzení všech těchto kroků je v závěrečné rekapitulaci potřeba potvrdit souhlas s licenčními ujednáními objednaných produktů a následně objednávku odeslat. Po odeslání máte možnost vstoupit do prohlížení svých objednávek, viz níže.

Vytvoření objednávky

Nestandardní objednávka

Pokud v seznamu produktů není k dispozici požadovaný produkt, je zde možnost nestandardní objednávky. Na úvodní stránce „Objednávky dat“ je pro tento účel speciální tlačítko „Nestandardní objednávka“, které vede na jednoduchý formulář. Do tohoto formuláře jsou převzaty informace z účtu uživatele (dodací adresa) a je zde vstupní textové pole určené pro slovní popis poptávaných dat. Takto vyplněnou objednávku odešlete tlačítkem „Odeslat objednávku“. Je rovněž zařazena do seznamu objednávek přihlášeného uživatele (viz následující kapitola).

Sledování vlastních objednávek

Sledování vlastních objednávek

Po přihlášení má uživatel v nabídce menu položku „Můj účet“, ve které je sekce „Objednávky“. Zde je přehled všech objednávek, které uživatel učinil. U každé objednávky je uvedeno, v jakém stavu se nachází. Tyto stavy jsou:

 • rozpracována,
 • odeslána,
 • potvrzena,
 • vyřizuje se,
 • vyřízena,
 • zrušena,
 • zamítnuta,
 • data nachystána,
 • vyzvednutí dat.

O probíhajícím stavu objednávky je uživatel informován e-mailem. Změnu stavu objednávky řídí správce systému objednávek. Po rozkliknutí detailu objednávky se objeví souhrnné informace k uskutečněné objednávce. K dispozici je tisk předávacího protokolu. Správce objednávek kontroluje, zda proběhla platba, zda byl vytvořen předávací protokol. Poté správce GIS připraví data pro tuto objednávku. Jsou-li data připravena k vyzvednutí, lze objednaná data vyzvednout v tomto detailu kliknutím na tl. „Vyzvednout data“.

Integrovaný operační program - Evropský fond pro regionální rozvoj


Úvodní strana Geoportálu NPÚ Prohlášení o přístupnosti Správce GIS Vytvořil VARS BRNO a.s. © Národní památkový ústav