ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Polohopisy/RUIAN)

Území vyššího územně samosprávného celku (0)
Území okresu (1)
Správní obvod obce s rozšířenou působností (2)
Území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města (3)
Území obce/Území vojenského újezdu (4)
Základní sídelní jednotka (5)
Katastrální území (6)
Adresní místo (7)
Ulice (8)
Stavební objekt (9)
Definiční bod parcely (10)
Parcela (11)
chmelnice chmelnice
lesní pozemek lesní pozemek
orná půda orná půda
ostatní plocha ostatní plocha
ovocný sad ovocný sad
trvalý travní poros trvalý travní poros
vinice vinice
vodní plocha vodní plocha
zahrada zahrada
zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří